Att bära ugglor till universitetet

1465175_609307902462954_22299521_n

Minervas uggla lyfter först i skymningen, eller vad? Just när Jan Björklund dragit tillbaka förslaget om stiftelsereformer vaknade svenska studenter till liv. För första gången på årtionden kunde vi, torsdagen 14 november, se koordinerade aktioner på en rad antal universitet och högskolor. Bakom protesterna stod ingen organisation. De bands samman genom minimikravet att alla försök att privatisera universitetet måste stoppas, plattformen #ockuperauniversitetet och den gemensamma symbolen: Picassougglan.

Det hela gick snabbt och styrdes på mindre än en vecka. Men med tanke på att det förebådats av… ingenting, var intresset stort. De protesterande kunde räknas i tusental. Det var inte utan tillfredsställelse vi också kunde läsa på BBC:s hemsida, i en genomgång av de senaste dagarnas studentprotester i Italien, Bulgarien och Grekland att ”Sweden also saw college protests this week, with students protesting against what they called the privatisation of higher education.”

Det kan verka konstigt att ett förslag som dragits tillbaka väcker sådana reaktioner. Men så har också utbildningsminister Jan Björklund klargjort att ”de som är emot stiftelseidén har fel. Det finns dock några delfrågor som behöver utredas mer innan något beslutas”. Regeringen planerar att återkomma med ett liknande förslag. Men det finns också en annan anledning, nämligen den att frågan om stiftelser samtidigt aktualiserar den långvariga universitetstrenden att gå mot ökat näringslivsanpassning. Det påpekas i debattartikeln som #ockuperauniversitetet släppte fredagen efter protesterna:

Den ilska över regeringens reformförslag som burit fram motståndet kan bara förstås mot bakgrund av de omfattande förändringar som universitetet sedan flera år genomgått. Under såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar har pressen ökat att på utbildningar ska konkurrera med varandra och anpassa sig till näringslivets behov. Detta har öppnat för ett ensidigt fokus på kortsiktiga, kvantifierbara resultat. Kvalitet och möjligheterna till kritiska perspektiv har blivit lidande. Den stiftelseutredning som återremitterats riskerar att förstärka denna utveckling. Med den frånkopplas högskolornas finansiering från de regler som gäller för en statlig myndighet.

Stiftelsereformen kommer att förstärka denna utveckling. Med den frånkopplas högskolans finansiering tydliga utbildnings- och forskningsuppdrag som myndighet. Istället blir deras ekonomi beroende av förmågan att söka ekonomiska medel från staten eller näringslivet, pengar de måste konkurrera med andra lärosäten om. Detta kommer slå hårt mot utbildningar, främst inom samhällsvetenskap och humaniora, vilka inte har någon omedelbar koppling till kapitalistisk produktion och därför inte kan räkna med stöd från företag. Stiftelsereformen kommer att bidra till en situation där universitetet, av ekonomiska skäl, självmant satsar på ”konkurrenskraftiga” utbildningar.

Det har funnits viss skepsis från reformistiska kretsar, främst från enskilda personer knutna till Vänsterpartiet, mot att att överhuvdtaget lyfta frågan om stiftelser nu när det inte finns något konkret förslag. Men de missar helt dess sprängkraft. Den låter oss konkretisera en rad problem med universitetet, vilka finns där vare sig stiftelsereformen går igenom eller inte. Samtidigt uppställer den ett konkret, fullt realiserbart mål att organisera människor kring.

I längden kommer studentrörelsens styrka mätas i förmågan att gå bortom inriktningen på stiftelsereformen. Annars riskerar vi, att likt vad som hände i Storbritannien sedan studieavgifterna trots massiva protester höjts, att se rörelsen tyna bort så fort sakfrågan avskrivits. Men tillsvidare utgör den ändå en gemensam grund att stå på. Något vi hittills saknat. Att ta kampen nu är inte att bära ugglor till Athen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s